cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount

KARAHANCILAR T�CARET

AnasayfaKurumsal�r�nlerimizFoto�raflarFaydal� Bilgiler�leti�im

 

 

HAKKIMIZDA

        

          Geli�en d�nya ile sekt�r�m�z�n aran�lan ve tercih edilen bir markas� olmak... 

M�SYONUMUZ

          Karahanc�lar Ticaret olarak felsemiz yasalara ve insan sa�l���na uygun hareket eden, yenilik�i ve s�rekli geli�en anlay���m�zla karl�l��� y�kselterek m��terilerimizin, tedarik�ilerimizin ve �al��anlar�m�z�n memnuiyetini kazanmak. 

HEDEFLER�M�Z

          Karahanc�lar ailesi olarak m��terilerimize en iyi �al��ma ortam�n� haz�rlay�p birlikte daha iyiye ula�mak, kurumsal kimli�imizi geli�tirerek yok, �evre, i� g�venli�i ve i��i sa�l��� mevzuatlar�n� g�ncelleyerek m�kemmele ula�mak. 

KAL�TE ANLAYI�IMIZ

          �reticilerimiz ve tedarik�ilerimizle birlikte hareket ederek b�y�meyi h�zland�ran ve bilinebilirli�ini s�rekli k�lmak...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Karahanc�lar Ticaret  |  Tel : 0242 3126355 |  Email: yonetim@karahancilar.com   muhasebe@karahancilar.com 

                                                                              

                                               

Generic Cialis Uk Kamagra Oral Jelly Uk Generic Viagra Uk Viagra Online Uk Cialis Online Uk Cheap Kamagra Uk